fredag 4. desember 2015

Hjelp å støtte vårt arbeid, bli støttemedlem i Kattevandrerens Frivillige.

Hjelp oss å hjelpe andre, både med informasjonsarbeid (Via Sosiale medier / Facebook) og praktisk ved å fordele økonomisk støtte til andre grupper/organisasjoner eller privatpersoner som arbeider for å hjelpe dyr.

Støttemedlemskap er kr. 300,- og en kan bestille en faktura ved å fylle ut skjemaet på siden linket under.
Hvis du bare ønsker å sende ett beløp så er vårt kontonummer: 9522.05.99575 i Handelsbanken. Merk med dyrenavn eller hendelse for å øremerke beløp.
Merknader: 
- Vi er registrert i Brønnøysundregisteret (Org. nr. 914 160 553) og har valgt å sende inn årlig regnskap. 
Da vi er en nasjonal organisasjon kvalifiserer vi ikke til Grasrotandel. 
- Hoveddelen av innkomne midler vil fordeles ut til andre grupper og organisasjoner etter behov(Les under).

Sjekk vår doneringsside på vår hjemmeside:

Merk at vi fordeler innkomne midler som ikke er øremerket etter følgende fordelingsnøkkel:

20% Innkjøp av utstyr til fordeling hos frivillige, grupper og organisasjoner som trenger det landet rundt.
Utstyr kan være Chipleser, Transportbur, levendefeller for innfanging, mat og annet av den art.

20% Økonomisk støtte til frivillige, grupper og organisasjoner som trenger det landet rundt.

20% Grupper og treff. Vil benyttes til å arrangere treff og møter landet rundt. Slik at en kan møtes og skape nettverk. Grupper som etableres fra denne ordningen vil også kunne motta støtte her.

20% Reserve, kan brukes ved akutte hendelser, f. Eks. Dusør, akutte veterinær utgifter for egne og andres behov. 

20% Kattevandrerens Frivilliges egen drift. F.eks fosterhjemrelaterte utgifter og veterinær utgifter for egne inntatte dyr i fosterhjem. Administrasjon, drifting av Facebooksider derunder sponsing av innlegg for å nå ut til flest mulig. Årlig føring av regnskap. Utgift: Mellom 5000,- og 10 000 kr,-

For å unngå at "kassen" blir tom vil vi kun utbetale en viss prosent av tilgjengelig beløp som maksstøtte. Nøkkel og tilgjengelig beløp vil annonseres.

Vi vil bruke forespørsel om kronerulling for spesielle saker og der behov overstiger tilgjengelige midler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar